Zespół stacji wodnej przy IR 28

Położony jest w bliskim sąsiedztwie schronu IR 28. Składa się z potężnego pomieszczenia maszynowni i pompy wodnej (o stropie z płatów blachy na dwuteownikach) oraz zespołu 2 betonowych cystern na wodę od strony wschodniej. Zejście do cysterny wschodniej-po klamrach. W cysternie zachodniej nie ma klamer-wejście jest możliwe wyłącznie po drabinie. Stan zachowania jest dobry.


powrót