Fortyfikacje Strzemięcina

   Zespół Kępy Strzemięcińskiej ochraniał skarpę wiślaną oraz dostęp o miasta od strony szosy toruńskiej. Składał się z dużego fortu piechoty, baterii półpancernej, 2 betonowych stanowisk dla przewoźnych armat 53 mm oraz schronu amunicyjnego. 
   Trzon fortu piechoty stanowił schron piechoty. Został wybudowany w latach 1891-92. Miał strukturę ceglano-betonową, przewidziany był dla 192 żołnierzy. 1898 pod wałem fortu wzniesiono jednokomorową wartownię a w 1914 roku jeszcze 4 wartownie o sklepieniu wzmocnionym blachą falistą.
Bateria półpancerna Strzemięcin (SLB-2) wzniesiona w 1898 roku miała 3 armaty 105 mm w wieżach typu okrętowego.
Na skarpie wiślanej wzniesiono 2 podkowiaste betonowe stanowiska dla przewoźnych wież armat 53mm ("Fahrpanzer"). Grubość pancerza wieży wynosiła 4 cm. Armaty mogły strzelać z częstością do 25 strzałów na minutę. Zasięg strzału wynosił 3 km zwykłym granatem, 400 m kartaczem. Obsadę działa stanowiło 2 kanonierów.
Na zapolu umieszczono żelbetonowy schron amunicyjny.

STAN ZACHOWANIA

   Fort piechoty ma dobrze zachowaną strukturę ziemną. Schron główny jest ruiną, dostępnych do zwiedzania jest kilka komór żołnierskich z hakami do zawieszania prycz żołnierskich. Zachowane są wszystkie 4 wartownie w wale głównym, niektóre w ruinie. W ruinie zachowana jest nietypowa wartownia w fosie od strony wschodniej czoła fortu (w tym miejscu wyjątkowo głębokiej, niedostępnej do ostrzału z wału głównego), z towarzyszącym murem oporowym. W wale głównym pośrodku czoła i na lewym skrzydle stoją 2 schrony typ "tobruk" z 1944 roku. W fosie lewego czoła można obejrzeć unikalny zespół ćwiczebnego schronu dla obsługi fortecznych karabinów maszynowych. Komora główna (na blasze falistej) jest ruiną, dostęp do niej prowadził prostokątnym szybem zejściowym po klamrach. Całość otoczona jest potężnym murem oporowym.
   Po schronie baterii półpancernej istnieją nieliczne fragmenty murów żelazobetonowych, dobrze czytelny jest natomiast wał główny i fosa.
W miejscu schronu amunicyjnego istnieje betonowe rumowisko.
Stan betonowych stanowisk dla przewoźnych wieżyczek armat 53 mm jest dobry.


powrót