Stacja wodna przy schronie IR 32

   Zlokalizowana jest około 300 m na południe od schronu IR 32, w pobliżu nasypu ziemnego. Posiada 1 duże pomieszczenie na blasze falistej a przed wejściem-nietypowe betonowe pomieszczenie magazynowe na blasze falistej o ¼ przekroju koła. Stan zachowania jest średni.


powrót