Stacja wodna przy schronie IR 30

   Zlokalizowana jest na południe od Leśniewa, bezpośrednio przy drodze. Obiekt jest nietypowy. Na powierzchni widoczne są jedynie podstawy pod agregat dieslowski i pompę głębinową, zasypany szyb zejściowy z klamrami oraz fragmenty betonowych fundamentów, co sugeruje, że budowla miała charakter lekkiego, drewnianego baraku. Właściwe pomieszczenie betonowe na blasze falistej znajduje się pod ziemią i z powodu zasypania szybu zejściowego jest obecnie niedostępne.


powrót