Stacja wodna przy IR 27

   Zlokalizowana jest w głębokim wąwozie Wisły Dusocińskej (okresowo czynnego potoku rozpoczynającego się przy cmentarzu w Dusocinie). Posiada 1 pomieszczenie przekryte płatami blachy na dwuteownikach. Zwraca uwagę znaczna grubość ścian dochodząca do 2 m.


powrót