Schron piechoty IR 8

   Położony jest w obrębie zabudowań wsi Węgrowo, na płaskim, podmokłym terenie. Dlatego nie było możliwe ulokowanie go w wykopie, obsypano go jedynie nasypem ziemnym. Posiada latrynę na lewym skrzydle. Obiekt jest dzierżawiony przez rolnika i wnętrze nie jest możliwie do zwiedzenia.


powrót