Schron piechoty IR 7

   Położony był na łąkach na zachód od Dolnej Grupy, w pobliżu żwirowisk, w wykopie ziemnym. Obiekt został wysadzony w powietrze w bliżej nieznanym okresie, w 2011 roku ostatecznie zniszczony w trakcie urządzania gigantycznego żwirowiska dla potrzeb budującej się autostrady. Brak śladów w terenie.


powrót