Schron piechoty IR 7

   Zlokalizowany jest w zapolu wydmy na południe od nowego szpitala, przy szosie do Radzynia. Miał w sumie 6 komór i latrynę na lewym skrzydle. Schron został wysadzony w powietrze w nieznanym okresie. W terenie można odnaleĽć nieliczne relikty ¶cian.


powrót