Schron piechoty IR 6

   Zlokalizowany jest w wykopie, w lesie na wschód od koszar w Grupie. Stan zachowania jest średni. Perforowana płyta chwytni powietrza - wyrwana.


powrót