Schron piechoty IR 5

   Położony jest na południe od Fletnowa, w lesie, w wykopie ziemnym. Posiada typową strukturę oraz dostawiony betonowy magazyn na prawym skrzydle (o większych wymiarach niż podobne pomieszczenia w Bzowie). Stan zachowania jest średni. Perforowana płyta chwytni powietrza - wyrwana.


powrót