Schron piechoty IR 31

   Położony jest w lesie, na wzgórzach wysoczyznowych, w wykopie ziemnym, na wschód od drogi do Wielkiego Wełcza. Posiada 6 komór żołnierskich, maszynownię, kuchnię i latrynę, nie ma natomiast kaponiery. Stan zachowania jest dobry. Płyta chwytni powietrza wyrwana.


powrót