Schron piechoty IR 3

   Położony jest około 300 m na wschód od schronu IR 2. Jest częściowo wysadzony i zasypany-wnętrze nie jest dostępne. Schron posiada 5 izb żołnierskich, maszynownię i latrynę na lewym skrzydle. Z nieznanych przyczyn obiekt nie został zagłębiony w ziemi i od strony przedpola jest dobrze widoczny (nie można też wykluczyć, że został wtórnie odsłonięty podczas przygotowań do demolacji). Zachowana perforowana płyta chwytu powietrza.


powrót