Schron piechoty IR 2

   Zlokalizowany jest na północ od Bzowa, przy szosie do Gdańska, w wykopie ziemnym. Struktura jest identyczna ze schronem IR 1. Stan zachowania jest dobry.


powrót