Schron piechoty IR 29

   Położony jest około 200 m na zachód od schronu IR 28, w wykopie ziemnym. Struktura jest zbliżona do IR 28. Stan zachowania jest dobry. Dostęp znacznie utrudniony ze względu na zakrzaczenie.

Zdjęcie lotnicze schronów IR 29 i IR 28


powrót