Schron piechoty IR 26

   Położony jest bezpośrednio przy drodze Mokre-Białochowo. Schron posiadał kaponierę na lewym skrzydle i 8 komór. Został wysadzony w powietrze ok. 1963-64 roku. Ruina jest dobrze czytelna. W pobliżu zachował się przepust pod drogą i betonowe umocnienie regulujące bieg okresowego potoku.


powrót