Schron piechoty IR 2

   Położony jest w przeciwstoku wyniosłej wydmy na południe od ulicy Rataja. Posiada 5 komór żołnierskich, pomieszczenie maszynowni oraz latrynę na lewym skrzydle. Schron jest częściowo wysadzony, ruina jest jednak bardzo dobrze czytelna. W pobliżu można odnaleźć dobrze zachowaną sieć okopów z 1944 roku oraz 2 schrony typu „tobruk”.


 powrót