Schron piechoty IR 1

   Położony jest na północny-wschód od Bzowa, w wykopie ziemnym, na wzgórzu wysoczyznowym.  Posiada 7 komór żołnierskich, pomieszczenie maszynowni oraz latrynę-kaponierę na lewym skrzydle. Na prawym skrzydle umieszczono z kolei nietypowy betonowy magazyn zamykany niegdyś stalowymi wrotami. Stan zachowania jest dobry


powrót