Schron piechoty IR 19

   Zlokalizowany jest około 200 m na północ od schronu IR 18, niedaleko linii kolejowej do Malborka. Schron ma nietypowe, duże pomieszczenia maszynowni i kuchni na prawym skrzydle, z wyjątkowo rozbudowaną infrastrukturą techniczną. Nie posiada kaponiery. Stan zachowania jest dobry.


powrót