Schron piechoty IR 17

   Położony jest na północ od Grabowca, na skarpie rzeki Osy, w wykopie. Obiekt został wysadzony w powietrze, ruina jest czytelna. Schron jest nietypowy, bowiem ma zwiększoną łączną ilość komór do 9.


powrót