Schron piechoty IR 15

   Zlokalizowany jest na zachód od drogi do Grabowca, w wykopie ziemnym. Posiada 8 komór i kaponierę na lewym skrzydle. Schron jest systematycznie zasypywany. obecnie widoczny jest jedynie strop, penetracja wnętrza jest niemożliwa.


powrót