Schron piechoty IR 10

   Jeden z trzech schronów typu IR w obrębie pier¶cienia wewnętrznego twierdzy. Wysadzony w powietrze w latach 50-tych XX wieku. Ruina czytelna. Zachowana płyta chwytni powietrza.


powrót