Schron piechoty  IR 9

   Zlokalizowany w pobliżu drogi fortecznej (rokady) – obecnej ulicy Wyspiańskiego, na wschodnich stokach Kępy Strzemięcińskiej, w zapolu grupy fortecznej. Posiada 8 komór oraz nietypowe, skośnie umieszczone pomieszczenie maszynowni. Kaponierę zlokalizowano na prawym skrzydle. Po II wojnie światowej schron używany był do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. pieczarkarni. W latach 70-tych, w trakcie budowy drogi dojazdowej do osiedla Strzemięcin, zasypano wejścia do schronu. Obecnie można oglądać tylko strop na poboczu ul. Kraszewskiego. Obiekt został zakupiony przez prywatnego inwestora. Trwają przygotowywania do odkopania i zagospodarowania.


powrót