Schron nr 6

   Schron do ognia jednostronnego, ochrania³ okolicê mostu na Osie. Obiekt jest prawie ca³kowicie zasypany. Znajduje siê na terenie prywatnym.


powrót