Schron nr 11

   Schron do ognia jednostronnego.  Był ostatnim wznoszonym obiektem. Pośpiech jest wyraźnie widoczny po sposobie wykończenia, resztkach szalunków w przelotni. Schron odniósł uszkodzenia w trakcie najcięższych walk prowadzonych 2 września. Został trafiony w okolicy strzelnicy pociskiem średniego kalibru. Sposób uszkodzenia świadczy o tym, że eksplodował on w nie do końca związanej zaprawie betonowej. Dostęp możliwy jest przez pole na południowym brzegu Trynki.


powrót