Schron dowodzenia artylerii

Położony jest na zachód od schronu IR 14, w wykopie. Obiekt jest dwukomorowy, posiada nietypowe dodatkowe wejście w ścianie bocznej. Schron jest częściowo zasypany.


powrót