Schron amunicyjny ¦wierkocin

Znajduje się w lesie na południe od fortu ¦wierkocin, zachowany w dobrym stanie, trudny do znalezienia w terenie


powrót