Schemat fortyfikacji z 1944 roku

 Katalog obiektów (numeracja od autora)

Tobruk 1 - wbudowany w wał czołowy fortu Strzemięcin, stan dobry

Tobruk 2 - wbudowany w wał czołowy fortu Strzemięcin, stan dobry

Tobruk 3 - na południowo wschodnich zboczach Kępy Strzemięcińskiej, całkowicie zasypany w trakcie budowy ulicy Zawiszy

Tobruk 4 - w okolicy wodociągów, przewrócony z powodu eksploatacji żwirowiska z wydmy

Tobruk 5 - przy ulicy Nauczycielskiej, na trawniku przed szkołą, pierwotnie w wale nieistniejącego już fortu Gać

Tobruk 6 - wbudowany w wał czołowy fortu Dąb, stan dobry

Tobruk 7 - wbudowany w wał czołowy fortu Dąb, stan dobry

Tobruk 8 - na przedpolu schronu IR1, stan dobry

Tobruk 9 - na przedpolu schronu IR2, stan dobry, dobrze zachowane linie okopów

Tobruk 10 - na przedpolu schronu IR2, stan dobry, dobrze zachowane linie okopów

Tobruk 11 - przy ulicy Jeziornej, w pobliżu przejazdu kolejowego, nadbudowany altanką, niedostępny do zwiedzania

Tobruk 12 - przy ulicy Jeziornej, w linii okopów, schron prawie całkowicie zakopany i zarośnięty

Tobruk 13 - na południe od ulicy Południowej, przy torach kolejowych do Torunia, prawie całkowicie zasypany, nadbudowany ogrodzeniem posesji

Tobruk 14 - przy ulicy Wrzosowej/Zielonej, nie obsypany ziemią, stan dobry

Tobruk 15 - przy ulicy Miłoleśnej, stan dobry

Tobruk 16 - przy ulicy Miłoleśnej/Południowej, nie obsypany ziemią, stan dobry

Tobruk 17 - na południe od drogi do Kobylanki, wysadzony w powietrze w 1957 lub 1958 roku po interwencji nauczycielki ze szkoły w Pastwiskach, był bowiem miejscem dziecięcych zabaw niewypałami

Tobruk 18 - na wschód od schronu nr 17, stan dobry

Tobruk 19 - na północ od drogi Marusza-Węgrowo, w pobliżu odwiertu solanki, stan dobry

Tobruk 20 - na południe od Wielkich Lnisk i linii kolejowej do Jabłonowa, stan dobry

Tobruk 21 - na wschód od Wielkich Lnisk, stan dobry

Tobruk 22 - na północ od Wielkich Lnisk, nad jeziorem, stan dobry

Tobruk 23 - na północ do dogi Wielkie Lniska-Grabowiec, w zakolu drogi, prawie całkowicie zasypany

Tobruk 24 - w gnieździe oporu na wzgórzu 68 m, na północ od Grabowca, stan dobry, dobrze zachowane linie okopów i wykopy pod nie zrealizowane schrony

Tobruk 25 - w gnieździe oporu na wzgórzu 68 m, na północ od Grabowca, stan dobry, dobrze zachowane linie okopów i wykopy pod nie zrealizowane schrony

Tobruk 26 - w gnieździe oporu na wzgórzu 68 m, na północ od Grabowca, stan dobry, dobrze zachowane linie okopów i wykopy pod nie zrealizowane schrony

Tobruk 27 - w gnieździe oporu na wzgórzu 68 m, na północ od Grabowca, stan dobry, dobrze zachowane linie okopów i wykopy pod nie zrealizowane schrony

Tobruk 28 - na wzgórzu na północ od Kłódki, na polu, prawie całkowicie zasypany

Tobruk 29 - na wzgórzu na północ od Kłódki, w lesie, stan dobry

Tobruk 30 - w pobliżu schronów IR 17 i IR 18, na północ od Kłódki, stan dobry

Tobruk 31 - na północ od linii kolejowej do Malborka,  w lesie, stan dobry

Tobruk 32 - na północ od linii kolejowej do Malborka, w pobliżu obwałowań dawnego szpitala polowego, stan dobry

Tobruk 33 - na wzgórzu na północny-wschód od Białochowa, stan dobry

Tobruk 34 - na wzgórzu na północny-wschód od Białochowa, przy wartowni schronu IR 22, stan dobry

Tobruk 35 - na północ od Białochowa, w pobliżu schronu IR 23, prawie całkowicie zasypany

Tobruk 36 - na północ od Białochowa, w pobliżu schronu IR 24, stan dobry

Tobruk 37 - na północ od Białochowa, w pobliżu schronu IR 24, stan dobry

Tobruk 38 - na północ od Białochowa, w pobliżu schronu IR 25, stan dobry

Tobruk 39 - na południowy-zachód od Dusocina, na szczycie wzgórza, stan dobry

Tobruk 40 - na wschód od drogi Mokre-Wielki Wełcz, w lesie, stan dobry, dobrze zachowane linie okopów

Tobruk 41 - w północno – wschodnim „narożniku” Łosiowych Gór, w lesie. Stan dobry, w pobliżu dobrze zachowane linie okopów i wykop pod schron typu 668

Tobruk 42 - na wzgórzu, na południe od schronu IR 32, stan dobry, dobrze zachowane linie okopów

Tobruk 43 - na północnych stokach Łosiowych Gór, w lesie, stan dobry

Tobruk 44 - przy drodze Marusza – Skarszewy, częściowo podkopany przez wyrobisko żwirowni

Tobruk 45 - na wzgórzu na północ od Skarszew, stan dobry

Tobruk 46 - na wzgórzu na północ od Skarszew, przy wieży triangulacyjnej. Stan dobry

Tobruk 47 - na północ od Pokrzywna, przy drodze do Nicwałdu, stan dobry

Tobruk 48 - na północny-wschód od Pokrzywna, stan dobry

Tobruk 49 - w żwirowni w Łysakowie, podkopany przez wyrobisko żwirowiska

Tobruk 50 - na wzgórzu punkcie oporu, na zachód od drogi Kłódka – Rogóźno, stan dobry

Tobruk 51 - na wzgórzu punkcie oporu, na zachód od drogi Kłódka – Rogóźno, stan dobry

Tobruk 52 - na wzgórzu punkcie oporu, na zachód od drogi Kłódka – Rogóźno, stan dobry

Tobruk 53 - na wzgórzu punkcie oporu, na zachód od drogi Kłódka – Rogóźno, stan dobry

Tobruk 54 - przy drodze w Gaci. Schron zasypany, przez górny otwór przebiega mur ogrodzenia posesji. Za namiary na obiekt podziękowania dla Jakuba Staruszkiewicza.

 

Regelbau 668 A - na południowo – wschodnich stokach Kępy Strzemięcińskiej, zasypany całkowicie przy budowie domów   szeregowych

Regelbau 668  B - przy Drodze Jeziornej i linii kolejowej do Torunia, częściowo zasypany, widoczne kołnierze anten

Regelbau 668  C - w Grabowcu, częściowo zasypany, widoczne kołnierze anten wraz z zachowanymi kołpakami

Regelbau 668  Dw Białochowie, częściowo zasypany, widoczne kołnierze anten i kominek wentylacyjny

Regelbau 668  Ena wschód od drogi Mokre-Wielki Wełcz, jedyny schron tego typu z dostępnym obecnie wnętrzem, bez drzwi, stan dobry

Rów przeciwpancerny (na schemacie oznaczony czerwoną linią)


powrót