Schron bierny Regelbau 668 (E)

Znajduje się w lesie na wschód od drogi do Wielkiego Wełcza

Wejście do schronu

Kominek wentylacyjny

Wyjście ewakuacyjne, kołnierze rur instalacji wentylacyjnych i grzewczych