Most kolejowo-drogowy

Przyziemie blokhauzu północnego na prawym brzegu Wisły

Wnętrze kondygnacji dolnej blokhauzu północnego

Przyziemie blokhauzu północnego  na lewym brzegu Wisły 


powrót