Cysterna wodna Łosiowe Góry

Położona na  kulminacji terenowej północnych stoków Łosiowych Gór, na zachód od stacji wodnej. Obiekt został częściowo wysadzony w powietrze. Zachowały się ściany boczne i ściana czołowa z otworem wentylacyjnym.


powrót