Cysterna wodna

Położona na  kulminacji terenowej północnych stoków Łosiowych Gór, na zachód od schronu IR 33. Obiekt został częściowo wysadzony w powietrze. Zachowały się ściany boczne i ściana czołowa z otworem wentylacyjnym. Bezpośrednio na przedpolu wkopano całkowicie w ziemię schron „tobruk”.


powrót