Wydarzenia

   W 2007 roku powstał Szlak Kulturowy ,,Twierdza Grudziądz’’ z inicjatywy członków lokalnego oddziału PTTK i koła TTPF. Szlak ten został poprowadzony po dostępnych obiektach fortecznego pierścienia wewnętrznego. Przed jego otwarciem, dzięki finansowemu wsparciu miasta wywieziono z fortów wiele ton śmieci, oczyszczono teren z dzikiej roślinności. Z kolei dzięki finansowemu wsparciu władz wojewódzkich wydano przewodnik-folder (PDF 2,6MB) zawierający krótkie informacje o przeznaczeniu wybranych schronów lub fortów, ich budowie i roli jaką odegrały w przeszłości. Przy niektórych z dzieł opisanych w przewodniku została ustawiona tablica informacyjna z planem i informacją dla potencjalnych zwiedzających. W dniu jego otwarcia 2 września 2007 roku zorganizowany został rajd rowerowy promujący zwiedzanie w takiej właśnie formie. 

   Od tego czasy corocznie organizowane są przez PTTK rajdy rowerowe po twierdzy, kończące się w cytadeli. Członkowie TTPF wcielają się w rolę przewodników po fortach i schronach. W rajdach bierze udział nawet 200 osób. 

   W dniach 11-12.09.2009 Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu zorganizowało konferencję naukową "Twierdza Grudziądz - Ochrona-Zarządzanie-Zagospodarowanie". Konferencja odbyła się z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2009. Członkowie koła grudziądzkiego TTPF wygłosili trzy referaty. Elementem obchodów była także rekonstrukcja szturmu Grudziądza w roku 1807. 

   W dniu 28.03.2010 odbyła się wycieczka klubu Nordic Walking do fortu Wielka Księża Góra. Dla ponad 80 osób była to niepowtarzalna okazja dla zwiedzenia obiektu, będącego własnością prywatną, niedostępnego do zwiedzania. W rolę przewodników wcielili się między innymi członkowie TTPF. Relację z wycieczki nadała grudziądzka telewizja kablowa w Magazynie "Spichlerz".

   W dniu 25.09.2010 w ramach Światowego Dnia Turystyki, członkowie naszego koła oprowadzali chętnych Grudziądzan (choć byli też zwiedzający z Chełmna) po fortyfikacjach północnej części pierścienia fortecznego. W planie zwiedzania był fort Dąb, schron piechoty IR 34 oraz fort Tarpno.

   W dniu 2.10.2010 członkowie naszego koła brali udział w II Integracyjnym Spotkaniu Klubu Rotariańskiego w Grudziądzu. W ramach imprezy oprowadzaliśmy uczestników spotkania po obiektach fortu Wielka Księża Góra.

Dnia 2 grudnia 2010 roku odbyła się promocja monografii twierdzy Grudziądz. Mimo kilkunastostopniowego mrozu i znacznych opadów śniegu Teatr Miejski w Grudziądzu wypełnił się całkowicie publicznością. Obecny był miedzy innymi prezydent Grudziądza Robert Malinowski. Po oficjalnych przemówieniach i wywiadach nastąpiła część artystyczna - występ grupy Zydeco Flow. Rozmowy w kuluarach, podpisywanie książki przez autorów, wywiady z lokalnymi mediami zakończyły imprezę. Ilość publiczności i sprzedanych w dniu promocji książek znacznie przekroczył oczekiwania organizatorów.

Dnia 21.04.2012 odbył się z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków "dzień otwarty" fortu Wielka Księża Góra. Teren fortu został udostępniony do zwiedzania przez właściciela obiektu (a zdarza się to bardzo rzadko...) w porozumieniu z Informacją Turystyczną w Grudziądzu i Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku. Frekwencja przekroczyła wszelkie oczekiwania. Oprowadziliśmy w grupach około 300 turystów dużych i małych.


powrót