Wirtualne zwiedzanie cytadeli

 Główny kompleks cytadeli jest zajmowany prze wojsko i może być zwiedzany w ograniczonym zakresie tylko pod opieką przewodnika, po uprzednim uzgodnieniu. 

Dzieło rogowe jest własnością komunalną i można je zwiedzać bez ograniczeń. Choć zachowało się w stanie ruiny, to czytelne są bastiony, droga kryta z placami broni, długie odcinki przeciwskarpy z galerią przeciwskarpową, linia komunikacyjna. Zachowało się też kilkaset metrów chodników minerskich i komunikacyjnych.

główny kompleks cytadeli dzieło rogowe

powrót