Organizacją ruchu turystycznego na terenie cytadeli zajmuje się

Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "RAWELIN"

ZASADY ZWIEDZANIA CYTADELI W GRUDZIĄDZU 2013 rok - trzy możliwości

1) zwiedzanie uprzednio uzgodnione

Zwiedzanie może się odbywać w grupach zorganizowanych jak i indywidualnie, codziennie po:

- uzgodnieniu i zarezerwowaniu terminu oraz uzyskaniu pisemnej  zgody Dowódcy Jednostki 1123

W przypadku zgłoszenia dokonanego poprzez Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „RAWELIN wszystkie formalności związane z uzyskaniem zgody dopełnia stowarzyszenie.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną  na podane kontakty i adresy: 

 tel.  504 991 262 

Adres pocztowy : 

Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „RAWELIN” w Grudziądzu,

ul. 6 Marca 1  86-300 Grudziądz, e- mail: rawelin.gdz@wp.pl

Zgłoszenie musi być dokonane do 18-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc planowanego zwiedzania.

 Wskazane jest by zwiedzający posiadali latarki i strój turystyczny. Zwiedzający powinni posiadać dowód tożsamości.

Stowarzyszenia pobiera opłaty, które są w całości przeznaczane na cele działalności statutowej  związanej z cytadelą (zabezpieczenie logistyczne zwiedzania, wynagrodzenia przewodników, wystawy, rewitalizacja itp.):

Zgłoszenie takie musi zawierać wszystkie dane,  w tym adresowe i kontaktowe wnioskodawcy, liczebność grupy, datę i godzinę planowanego zwiedzania. Stowarzyszenie  zawiadamia wnioskodawcę o decyzji dowódcy jednostki. Trasa zwiedzania obejmuje rejon Bramy Górnej, rawelinu I, chodnika pod bramą, Starej Prochowni, suchej fosy, bastionu III, chodnika komunikacyjnego, grobu Courbiere’a i  "prosektorium", rawelinu III.

2) akcja "Zdobywca cytadeli"

W każdą sobotę (od 18.05 do 28.09.) punktualnie o godz.11.00  sprzed głównej bramy wjazdowej na ul. Czwartaków 1 w Grudziądzu wyruszać będzie  pod opieką przewodnika wycieczka Zdobywców Cytadeli. Należy przybyć ok.10.30, aby spokojnie wpisać się na listę uczestników, podając imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który należy mieć przy sobie w  dniu  zwiedzania.  Dzieci do lat 14 mogą uczestniczyć w zwiedzaniu tylko z dorosłym opiekunem. Stowarzyszenie pobiera opłaty:  7 zł pełną  lub 4 zł zniżkową. Możliwe jest wypożyczenie latarki.

Dla większego komfortu zwiedzania wskazany jest strój turystyczny lub sportowy , w tym cieplejsza odzież wierzchnia bez względu na  temperaturę powietrza panującą w danym dniu. Również przydatne są: wygodne  obuwie i czapka, latarka.

Informacje : tel.  504 991 262 lub na e-mail : rawelin.gdz@wp.pl

 

Zwiedzanie w ramach "Dni otwartych cytadeli"

Imprezy odbywają się w ramach miejskich obchodów świąt państwowych: Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości 11 listopada. Cytadela jest otwarta dla zwiedzających w godz.12.00-15.00. Zwiedzanie jest bezpłatne. Udostępnia się część majdanu, punkt widokowy na Wielkim Magazynie, Dom Komendanta, chodnik podziemny do bastionu III i studni w prawym orylonie, fosę wewnętrzną prawego barku bastionu III, majdan bastionu III z grobem Courbiere’a. Zazwyczaj udostępniony jest dla przyjezdnych parking w fosie. Uruchamiany jest także specjalny autobus na trasie: aleja 23 Stycznia - ulica Jagiełly.


  do strony głównej