Rawelin III

Pochylnia wałowa w prawym barku reduty

Prawy bark reduty, widoczna bruzda transportowa i wejście do prochowni