Rawelin II

Reduta rawelinu II - widok z bastionu III

Przejazd bramny w reducie