Rawelin I

Prawa reduta i słoniczoło przedzielone fosą, której skarpa jest zwana "pułapką kawaleryjską" (jest to jeden z mitów - kawaleria nie służyła do zdobywania twierdz. Prawdopodobnie dochodziło tu do wypadków w czasie stacjonowania w cytadeli 18 pułku ułanów)

Doskonale zachowana bruzda transportowa i relikty schodów w reducie rawelinu I