Otwarcie rawelinu I

   Z historycznej dokumentacji wiadomo było, że pod rawelinem I istniał system chodników minerskich, dotychczas niedostępnych. W 2008 roku przebito zamurowane wejście od strony fosy wewnętrznej między redutą i słoniczołem rawelinu. Korytarze zachowały się w dobrym stanie, osobliwością jest ich wielopoziomowy układ, z obecnością szybów komunikacyjnych. Odnogi systemu są częściowo zawalone, zachowały się odcinki szalowane drewnem, pochodzące z najwcześniejszego okresu budowy twierdzy. Dzięki wykonanym pracom cytadela zyskała nową atrakcję. Wejście zabezpieczono drewnianymi drzwiami.