Koszary północne

Koszary północne z kaponierą obrony wejścia, wieżyczka obserwacyjna - dobudowana wtórnie (francuska)

Stanowisko obserwacyjne P.B.St. 96 L. - nietypowo umieszczone na stropie koszar północnych (stanowiska takie były charakterystyczne dla baterii półpancernych (S.L.B.)


powrót