Kamień pamiątkowy rozpoczęcia budowy twierdzy

Według tradycji 6 czerwca 1776 roku rozpoczęto budowę twierdzy podczas wizyty króla Fryderyka II, kopia kamienia upamiętniającego ten fakt stoi na dziedzińcu

Oryginał kamienia przechowywany jest w Muzeum Miejskim w Grudziądzu