Fort Battice

   Fort został zbudowany na zachód od Liege jako element zewnętrznego pasa obrony twierdzy (Position Fortifiée de Liege). Oddalony był 20 km od centrum miasta i 17 km od granicy niemieckiej. Budowę rozpoczęto w 1934 roku, do chwili wybuchu wojny w 1940 roku nie zakończono wszystkich prac. Fort blokował główną linię kolejową prowadzącą do wnętrza kraju. Linia kolejowa przebiegała przez północną część umocnień. Aby uczynić ją przejezdną, należało więc zdobyć całą grupę warowną.  Powierzchnia grupy warownej wynosiła 47 ha, z czego centralnego 5-kątnego rdzenia 13,5 ha a fosy przeciwpancernej – 1,5 ha.  Fosa otaczała fort z 4 stron, od północy jej rolę pełnił wykop linii kolejowej, blokowany ogniem kaponier. Szerokość fosy wynosiła 15 m, głębokość 5 m. Załoga składała się z  750 żołnierzy i oficerów. Po doświadczeniach I wojny światowej (gdy niemieckie pociski kalibru 420 mm przebijały betonowe sklepienia belgijskich fortów), zastosowano tu warstwy żelbetu mogące teoretycznie wytrzymać ostrzał armat kalibru 520 mm.

Uzbrojenie fortu stanowiły:

  Fort Battice bronił się przez 5 dni przed wojskami niemieckimi, zanim się poddał 22 czerwca 1940 roku (a więc dłużej niż fort Eben-Emael. Bomba lotnicza o wadze 1000 kg, zrzucona przez Stukasa, trafiła rykoszetem w wejście do bloku bojowego B-I, powodując eksplozję znajdującej się tam amunicji i śmierć 26 żołnierzy belgijskich. Obiekt ten zamieniono w miejsce pamięci narodowej. W okresie okupacji fort częściowo rozbrojono i zamieniono w poligon doświadczalny nowych broni.   

   Główne wejście znajdowało się w bloku BE, dostępnym z fosy przeciwpancernej. Światło bramy było bronione przez karabin maszynowy Browning. Drewniany ruchomy most można było opuścić do podziemnej kondygnacji, przez co tworzono 5-metrowej szerokości przeszkodę.

   Bloki bojowe były połączone korytarzami podziemnymi (o łącznej długości 2800 m), każdy blok bojowy posiadał ze względów bezpieczeństwa własny magazyn amunicyjny. Pod ziemią (na głębokości 30 m) umieszczono także koszary "wojenne", dysponujące szpitalem, kuchnią, łaźnią, pomieszczeniami filtrów powietrza itp. W maszynowni umieszczono 6 agregatów dieslowskich, z których jeden działa do dziś, pieczołowicie konserwowany przez stowarzyszenie opiekujące się fortem. Dla kierowania ogniem przewidziano liczne pancerne stanowiska obserwacyjne usytuowane zarówno na terenie fortu jak i w schronach międzypól.

   W trakcie walki utrzymywano w pomieszczeniach fortu ciśnienie wyższe niż na zewnątrz, co miało zapobiegać wnikaniu gazów bojowych. Dla chwytu powietrza przewidziano 2 bloki wentylacyjne, z których blok Jonckay można oglądać w pobliżu wejścia do fortu. W ciekawy sposób rozwiązano sam sposób pobierania powietrza, za pomocą rur o średnicy 60 cm, wysuwanych do 12 ponad poziom terenu (gazy bojowe były cięższe od powietrza i układały się warstwą tuż nad ziemią).

Blok Jonckay z rurami chwytu powietrza Blok Jonckay - widoczna kopuła obserwacyjna Blok bojowy B-I Blok B-I - zniszczona przez bombę niemiecką kazamata karabinu maszynowego
Blok B-I - forteczny karabin maszynowy Blok B-I - forteczna armata przeciwpancerna 60 mm Blok bojowy B-II Blok bojowy B-II
Blok wejściowy BE - strzelnica karabinu maszynowego obrony wejścia i most zwodzony Blok bojowy B-V Korytarz podziemny Agregat dieslowski w maszynowni
Blok bojowy B-VII i mur przeciwskarpy Blok bojowy B-IV - kopuły karabinów maszynowych Blok bojowy B-IV - wysuwalna wieża armat 75 mm Fort Battice po działaniach wojennych 1940 roku