Feste Illingen

   Jeden z trzech rozproszonych fortów twierdzy Diedenhofen (obecnie Thionville) bronił podejścia do miasta od południa, zabezpieczał komunikację z pobliską twierdzą w Metzu. Budowa trwała w latach 1905-11, prace modernizacyjne kontynuowano także w trakcie I wojny światowej (1915-16). Typowo dla pruskiej „festy” - liczne schrony rozproszono w terenie. Centralne miejsce zajmowała bateria pancerna z 4 wieżami pancernymi dla armat 105mm („długich”). Kierowanie ogniem umożliwiały 2 pancerne stanowiska obserwacyjne P.B.St.05. Dla obserwatorów piechoty przeznaczono 1 obrotową wieżyczkę pancerną W.T.90 i 3 nieruchome W.T. neu. Wszystkie wieże pancerne zachowały się do dziś. Głównym stanowiskiem obrony piechoty były linie obetonowanych stanowisk strzeleckich (dla strzelców ze zwykłymi karabinami i dla ckm), wzmocnionych licznymi schronami biernymi oraz typowymi ślimakowatymi stanowiskami obserwacyjnymi z ocynkowanej blachy.

Nietypową budowlą był schron dla 2 karabinów maszynowych (typu tradytorowego), broniący podejścia do fortu od strony Mozeli.

Ochronę dla piechoty zapewniały także 4 duże schrony koszarowe. Schrony koszarowe a także bateria pancerna bronione były  ogniem bocznym z kaponiery. Obsadę fortu stanowiło 1250 żołnierzy.

Fort został całkowicie zdewastowany w latach 80-tych XX wieku przez złomiarzy. W 2003 roku, korzystając z środków unijnych, gmina Illingen uporządkowała teren. Wejścia do schronów zamurowano, oznaczono obiekty tablicami informacyjnymi, wyznaczono aleje spacerowe, uporządkowano roślinność. Sposób zagospodarowania obiektów fortecznych należy uznać za wzorcowy. Zachowało się wiele elementów detalu fortecznego, m.in. instalacje wentylacyjne (z potężnymi kominami wentylacyjnymi), płyty chwytu powietrza, napisy informacyjne itp. Betonowe stanowiska dla piechoty są ergonomicznie wyprofilowane, z umieszczonymi w odpowiednich miejscach wnękami na amunicję, siedziskami dla żołnierzy, podnóżkami dla obsługi ckm a nawet wnękami dla łokci żołnierzy składających się do strzału z karabinu Mauser.

Koszary 1             Koszary 2            Koszary 3            Koszary 4

Bateria pancerna             Wieża pancerna dla armaty 105 mm

Stanowisko obserwacyjne artylerii P.B.St. 05 "południowe"

Stanowisko obserwacyjne artylerii P.B.St. 05 "północne"

Betonowe stanowiska obrony piechoty ze schronem biernym i ślimakowym stanowiskiem obserwacyjnym

Wieżyczka obserwacyjna piechoty W.T.90         Stanowisko obserwacyjne piechoty W.T. neu