Brama Górna w obrębie rawelinu I

Brama Górna, wtórnie otynkowana, obecnie główny wjazd do cytadeli