Brama Dolna w obrębie donżonu

Otwór bramny od strony fosy głównej, widoczna wnęka dla wartownika i strzelnice

Brama Dolna projektu Paula von Gontzenbacha - widok od strony dziedzińca