Bateria pancerna północna - wnętrze

Lufa armaty 105 mm

Wnętrze kopuły obserwacyjnej artylerii P.B.St. 05

Centrala artyleryjska, widoczne rury głosowe

Sygnalizacja dzwonkowa w centrali artyleryjskiej


powrót