Bateria Leśny Dwór

Działobitnia i okno do podawania amunicji

Zachowane okiennice pancerne