Bastion III

Międzymurze między barkiem wysokim a niskim (z wtórnie częściowo zamurowanymi otworami wejściowymi). W głębi pochylnia na wał barku niskiego i wejście do systemu minerskiego bastionu III

Studnia w prawym orylonie, pierwotnie szyb komunikacyjny do chodnika w kierunku rawelinu II

Szyb komunikacyjny w lewym orylonie prowadzący do chodnika pod fosą do rawelinu III