Bastion IV

   Bastion IV leży na niedostępnym dla turystów obszarze cytadeli. Prawy bark, zniszczony jeszcze w XIX wieku w wyniku ćwiczeń artyleryjskich i minerskich, został wtórnie zastąpiony nasypem ziemnym. W bastionie zachowało się wiele interesujących elementów detalu fortecznego.

Brama w donżonie prowadząca do bastionu IV

Detal bramy prowadzącej do bastionu IV

Lewy bark wysoki

Szyb komunikacyjny w lewym orylonie prowadzący do chodnika w kierunku rawelinu IV

Studnia komunikacyjna w orylonie lewym wiodąca do korytarzy w kierunku rawelinu III

Szyb ewakuacyjny z chodników komunikacyjnych

Oryginalne oznaczenie jednej z komór minerskich pod czołem bastionu IV