Widowisko historyczne „90 rocznica wkroczenia polskiej armii gen. Hallera do Chełmna w 1920 roku”

Głównym organizatorem i koordynatorem III edycji cyklu „Historia opowiedziana w zabytkach Chełmna” był Burmistrz Miasta Chełmna i Chełmińskie Bractwo Kurkowe. Całość poświęcona była 90 rocznicy oswobodzenia Chełmna spod zaboru pruskiego i powrotu Ziemi Chełmińskiej do Polski. Przybliżona została historia powstania polskiej armii we Francji w 1919 roku i zaprezentowany 70 osobowy oddział w swoich codziennych, żołnierskich zajęciach z generałem Hallerem na czele, który wraz ze swoim najbliższym sztabem nadzorował postępy w szkoleniu polskich ochotników.